Takk til alle deltagere, sponsorer og funksjonærer som lagde en flott ramme rundt Schjongstesten.

Det deltok 175 stk på løpet i dag. 106 stk stilte i barne/familie/trim løpet og 70 stk i konkurranseklassen.

Foreningen Schjongsløpene takker for i år og håper dere har lyst til å delta neste år også.

I 2014 går Schjongs5er’n søndag 11. mai og Schjongstesten søndag 26. oktober.

Bildet nedenfor viser starten på barne- og familieløpet i dag.

WP_000545