Program for morgendagen

• Kl. 10:00 Påmelding starter ved startområdet, startnummer kan hentes.

• Kl. 11:00  Påmelding til konkurranseklassen avsluttes.

• Kl. 11:45   Påmelding til barne-/familieklassen/trim uten tid avsluttes.

• Kl. 12:00  Start konkurranseklassen – 1700 m.

• Kl. 12:15   Start barneløp – 600 m.

• Kl. 12:25   Start barne-/familieklassen/trim uten tid – 1700 m.

• Kl. 12:45   Premieutdeling.

Lykke til på løpet!

NB! Husk å stille klokken en time tilbake i natt.