Når du løper inn i Søndre Park er du ca. halvveis i løpet. Her vil du bli møtt av flott og vakker musikk fra Hønefoss Ungdomskorps.