Her er startpuljene til Schjongs5er’n: startpuljer

Pulje 1 har startnummer som begynner med 100, pulje 2 begynner med 200 osv. Har du startnummer 208, har du startposisjon 8 i pulje 2.

Viktig at du sjekker hvilket startnummer du skal ha. Det er selvbetjening av startnummer på samlingsplass og alle nummerne har fornavn på løperne.

Det var noen puljer som hadde ekstra mange med lik stipulert tid, så da måtte vi fordele løperne over to puljer.

Lykke til med løpet 🙂