Nå har vi fått merket 3 nye treningsløyper i området Schjongslunden, Søndre Park, Petersøya og Glatved. Løypene har lengdene: 3,1 km, 5,0 km og 8,1 km. Fra før er det merket en løype på 1,7 km.

Eirik Christoffer Grini har laget et flott oversiktskart over løypene, som er hengt opp to steder i Schjongslunden.

Løypekartet kan også lastes ned på www.femmern.no.  På denne siden vil det også etterhvert komme gpx-filer fra de ulike løypene.

Lykke til med løypene!

Løypene er merket med små aluminiumsskilter som er festet på trær, gjerder, trepåler eller lyktestolper.
150 skilter er kuttet opp fra metallrester fra industrien = bærekraftig utvikling.
Dayron programmerer maskinen på Hønefoss vgs, slik at skiltene får riktig utfresing. Maskinen freser ut 3, 5 og 8 tall med piler.
Elever fra Hønefoss vgs maler piler og tall med riktig farge.
Benkene er designet og laget av Per Henrik Saastad fra Hønefoss vgs. Benkene er støpt fast i bakken og de er laget av metallrester fra industrien = bærekraftig utvikling.
Tore Bårnås har satt opp stolper med skilter.
Olav Høgset er veldig fornøyd med løypene og her har han satt opp siste skiltet. Alle løypene starter og ender på samme sted, bortsett fra 5 km løypa som starter ca. 250 m nordøst for de andre løypene.
Benkene er på plass. Her kan du sette deg ned å ta en hvil eller legge fra deg klær og drikkeflasker.