Mange liker å ha en fartsholder å følge. På Schjongs5er’n har vi 8 fartsholdere og de er :

* 18.00 min: Emil Sørgård
* 20.00 min: Jonas Sørgård
* 22.30 min: Jon Arne Skrove
* 25.00 min: Vivian Sørensen Lunde
* 27.30 min: Eirik Farestveit Erstad
* 30.00 min: Geirhild Snildal Engen
* 35.00 min: Hans Petter Herføl
* 40.00 min: Michael Gisselbæk

Emil Sørgård

Jon Arne Skrove
Eirik F. Erstad
Geirhild S. Engen
Hans Petter Herføl
Michael Gisselbæk