På grunn av flom har vi endret litt over 100 m av løypetraseen til Schjongs5er’n. Vi har vært i dialog med autorisert løypemåler fra Kondis, Asbjørn Ringstad, og etter kontrollmåling har vi flyttet starten 16 m bakover, slik at det blir 16 m lengre med asfalt. Den nye traseen går parallelt med den gamle. Siden løypa er kontrollmålt, så teller den på aldersstatistikker 

Startnummerne kan hentes fra kl. 10.30 på løpsdagen i målområdet.

Velkommen til løpet