Schjongs5er’n er en kontrollmålt 5 km. Løypa er lettløpt og veldig rask. Traseen består av ca 3 km sti og 2 km asfalt.