I dag har Ander Lyngbakken og jeg satt opp to infotavler som viser løypekartet til Schjongstesten og Schjongs5er’n, samt oversikt over hvor man finner AKA – Arena, Stadion Arena, Friidrettsbanen og Ishockeyhallen. Takk til Eirik Christoffer Grini for god hjelp med design av tavlene.

Den ene tavla står ved starten til Schjongs5er’n og den andre står ved start/mål til Schjongstesten.