Uten løpene Schjongstesten og Schjongs5er’n hadde ikke skiltingen blitt til.

Mange 1000 har brukt skiltene når de trener intervaller, går tur eller løper.

1 runde er 1700 m. 3 runder er 5100 m. Skiltene er fine til hoderegning 

I løpet av disse årene har vi måttet skifte alle skiltene minst 2 ganger hver pga hærverk. Det siste året har alle skiltene fått stått i ro 

Håper vi sees på Schjongstesten i morgen kl. 12 i Schjongslunden 

Nye skilter med forsterkning.

De gamle skiltene, som noen stadig måtte sparke i stykker.