Har du lyst til å teste Schjongs5er’n? Nå er løypa ferdig merket med røde/hvite merkebånd og skilter med piler. I tillegg er det satt ut kilometerskilter.