•  Kl. 10:00 Påmelding starter ved startområdet, startnummer kan hentes.
  •  Kl. 11:00 Påmelding til konkurranseklassen avsluttes.
  •  Kl. 11:45 Påmelding til barne-/familieklassen/trim uten tid avsluttes.
  •  Kl. 12:00 Start konkurranseklassen – 1700 m.
  •  Kl. 12:15 Start barneløp – 600 m.
  •  Kl. 12:25 Start barne-/familieklassen/trim uten tid – 1700 m.
  •  Kl. 12:45 Premieutdeling.

                      Lykke til på løpet!

 

NB! Husk å stille klokka en time tilbake i natt.