Det blir puljestart på årets løp. Alle starter likt, men man stiller seg opp etter ferdighet.

De som mener de løper under 20 minutter stiler seg først, så deles gruppene inn etter følgende kriterier: 20 – 25 min, 25 – 30 min, 30 – 35 min og 35 – 50 min.