Torsdag 17. april vil hele løypa bli grovmerket med skilter, som viser retningsforandringer, og det vil også bli satt opp skilter som markerer hver km.