Henting av startnummer.

In Nyheter by Olav Høgset

Oppfordrer flest mulig om å hente startnummerne mellom kl 11 og 12.

Velkommen til løpet