Schjongs5er’n er nå godt merket med gule merkebånd fra Ringerikes Blad. IMG_6886